همه با هم
سلام!
_

درباره فروشگاه اینترنتی کارمین

مدت هاست که مساله کار و تولید دغدغه خیلی ها شده است

دغدغه ای که اکثرا تازه در دهه 20 سالگی به فکر این می افتند که مهارت های و دانش پایه را درباره کسب و کار را یاد بگیرند

و بعد از کلی یادگیری و آموزش، وارد میدان عمل واقعی کسب و کار میشوند. اما به نظر شما چقدر از آنها موفق میشوند؟

کارمین اعتقاد دارد که کار آفرینی را باید از نوجوانی آغاز کرد

ما فکر میکنیم فقط ارائه پیشنهاد برای کارآفرینی در نوجوانی و جوانی، آن هم در حد حرف و فقط روی کاغذ، دیگر کارایی ندارد

باید یک فرصت طلایی و یک میدان عمل واقعی مختص دانش آموزان فراهم کرد

ما اعتقاد داریم که شما دانش آموزان مستعد و نوآوری هستید که دانش و مهارت های خاصی دارید

شما نوجوانان و جوانان عصر دیجیتال هستید،

کارمین ماموریت خودش را توانمندسازی شما برای کارآفرین شدن و نوآور بودن قرار داده است

اگر دغدغه کسب و کار دارید

اگر استقلال اقتصادی و تولید برای شما جایگاه ویژه ای دارد

اگر دوست دارید تجربه های واقعی کسب کنید و با مسائل واقعی دست و پنجه نرم کنید

اگر آینده برای شما دغدغه اساسی هست

با کارمین همراه باشید چون ما همراه شما هستیم