هر دانش‌آموز
می‌تواند
یک کارآفرین باشد

خوش آمدید به فروشگاه
_

سلام به  کارمین خوش آمدید.

کارمین: کارآفرین برای بچه‌های امین

ما اعتقاد داریم هر کدام از ما می‌توانیم یک کار‌آفرین باشیم… یک کارآفرین امین

ما اعتقاد داریم که حتی با مشارکت های کوچک مان میتوانیم کارهای  بزرگی انجام دهیم

میتوانیم به شیوه متفاوتی تجارت کنیم

تجارتی پر فایده

اگر بدنیال موقعیتی برای مشارکت در کارهای نیکوکارانه و خیرخواهانه  هستید با ما همراه باشید

از اینجا شروع کنید

_

خدمات کارمین

 آنچه نیاز دارید تا به یک کارآفرین تبدیل شوید

_
همه با هم

توانمندسازی

با استفاده از پودمان های

سامانه افرا مهارت های مورد

علاقه خودتان را تقویت

کنید

برگذاری رویداد ها

 رویدادها

با شرکت در رویدادها وآشنایی

با متخصصان، باچالش ها و راهکارهای

واقعی دنیای کسب و کار

آشنا شوید

school-supply-list

فروشگاه اینترنتی

دست سازه ها ومحصولات

خود را درفروشگاه اینترنتی کارمین

ارائه کنید و خود را در عرصه تولید

بیازمایید